Με τη θέσπιση του διεθνούς νόμου επιχειρήσεων (International Business Companies Act 1994) από την κυβέρνηση των Σεϋχελλών,οι εταιρείες μπορούν να ιδρυθούν και να εγγραφούν γρήγορα με σκοπό την άμεση λειτουργία της παράκτιας επιχείρησης.Αυτές οι επιχειρήσεις έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ (Exchange Controls)
Κανένας έλεγχος συναλλαγής δεν ισχύει για τις υπεράκτιες εταιρείες.

ΤΥΠΟΣ ΝΟΜΟΥ (Type of Law)
Το νομικό σύστημα των Σεϋχελλών είναι βασισμένο στο αγγλικό κοινό δίκαιο και το γαλλικό αστικό δίκαιο

ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ (Government License Fees)
Η κρατική χρέωση για την άδεια λειτουργίας πληρώνεται κάθε χρόνο την παραμονή της ίδρυσης.Σύμφωνα με το νομοσχέδιο του International Business Companies Act 1994 η συγκεκριμένη χρέωση παραμένει σταθερή για πάντα. Πράγμα που σημαίνει πως ακόμη κι αν οι ετήσιες χρεώσεις αυξηθούν,οι εταιρείες που έχουν ιδρυθεί προ της ημερομηνίας της αύξησης δεν επηρεάζονται.
Οι ακόλουθες χρεώσεις αντιστοιχούν σε μία εταιρεία που έχει ιδρυθεί με εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο:

 

 

 

 


ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ / ΕΣ (Directors)
Ο ελάχιστος αριθμός διευθυντών που απαιτούνται είναι ένας ο οποίος μπορεί να είναι φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο.Δεν χρειάζεται να είναι κάτοικοι Σεϋχελλών και μπορούν να είναι οποιασδήποτε υπηκοότητας. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να αποκαλυφθούν οι λεπτομέρειες του διευθυντή/ές στις αρχές.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (Secretary)
Μία εταιρεία (IBC) που εδρεύει στις Σεϋχέλλες δεν χρειάζεται να διορίσει γραμματέα της επιχείρησης αν και είναι συνήθης πρακτική.

ΜΕΤΟΧΟΙ (Shareholders)
Απαιτείται το ελάχιστο του ενός μετόχου. Καμία λεπτομέρεια του δικαιούχου-ιδιοκτήτη των μετοχών δεν εμφανίζεται στα δημόσια αρχεία.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (Classes of Shares Permitted)
1. Ονομαστικές Μετοχές (Registered Shares)
2. Μετοχές χωρίς Ονομαστική Αξία (Shares of no par value)
3. Προνομιούχες Μετοχές (Preference Shares)
4. Εξαγοράσιμες Μετοχές (Redeemable Shares)
5. Μετοχές με ή χωρίς Δικαιώματα Ψήφου (Shares with or without Voting Rights)

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Authorized Share Capital)
Δεν απαιτείται ελάχιστο ποσό μετοχικού κεφαλαίου, εντούτοις οι υπεράκτιες εταιρείες (IBC) στις Σεϋχέλλες συνήθως εγκαθίστανται με ένα εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο των US$5,000. Αυτό είναι το μέγιστο μετοχικό κεφάλαιο που αντιστοιχεί στην ελάχιστη κρατική χρέωση τη στιγμή της ίδρυσης και την ελάχιστη ετήσια χρέωση αδείας. Το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να διατυπωθεί σε οποιοδήποτε νόμισμα.

ΔΗΛΩΜΕΝΗ ΕΔΡΑ (Registered Office)
Μια δηλωμένη έδρα πρέπει να διατηρηθεί στις Σεϋχέλλες, σε ένα εγγεγραμμένο διοικητικό γραφείο.

ΔΗΛΩΜΕΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ (Registered Agent)
Είναι υποχρεωτικό για τον εγγεγραμμένο εκπρόσωπο που έχει οριστεί, να είναι εξουσιοδοτημένος από τις κυβερνητικές αρχές των Σεϋχελλών για να εκτελεί αυτήν την υπηρεσία.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (Taxation)
Οι offshore εταιρείες (IBC) απαλλάσσονται από οποιοδήποτε φόρο και οποιασδήποτε φύσης στις Σεϋχέλλες.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΟΝΟΜΑΤΟΣ (Name Restrictions)
Καμία επιχείρηση δεν θα ιδρυθεί στο πλαίσιο του διεθνούς νόμου επιχειρήσεων (International Business Companies Act 1994) με ένα όνομα που:
α) είναι ίδιο ή παρόμοιο με μια υπάρχουσα επιχείρηση, ήδη εγγεγραμμένη στο πλαίσιο αυτού του νόμου
β) είναι προσβλητικό ή σύμφωνα με τη γνώμη του ληξίαρχου απαράδεκτο ή παραπλανητικό
γ) περιέχει τις λέξεις, "Assurance", "Bank", "Building Society", "Chamber of Commerce", "Chartered", "Cooperative", "Imperial", "Insurance", "Municipal", "Trust", "Foundation" ή μια λέξη που μεταβιβάζει μια παρόμοια έννοια ή οποιαδήποτε άλλη λέξη η οποία, σύμφωνα με τη γνώμη του ληξίαρχου, προτείνει άμεσα ή έμμεσα οποιαδήποτε σύνδεση με τις Σεϋχέλλες, την κυβέρνηση των Σεϋχελλών, με οποιαδήποτε άλλη χώρα ή την κυβέρνηση εκείνης της χώρας.

ΕΠΙΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Suffixes to Denote Limited Liability)
Μία από τις παρακάτω θα είναι η τελευταία λέξη του ονόματος κάθε επιχείρησης που ιδρύεται σύμφωνα με τον υπάρχοντα περί εταιρειών νόμο.
" Limited", "Corporation", "Incorporated", "Societe Anonyme" ή "Sociedad Anonima", "Public Limited Company", "Societe", "a Responsabilite Limitee", "Berhad", "Proprietary", "Namloze Venootschap", "Besloten Venootschap", "Aktiengesellschaft" ή "Limited Life Company" ή τις συντομεύσεις "Ltd.", "Corp.", "Inc.", "S.A.", "PLC", "S.A.R.L", "Bhd", "Pty", "NV", "BV", "A.G." ή "LLC"
Μια εταιρεία που έχει συσταθεί βάσει των νόμων μιας άλλης δικαιοδοσίας εκτός των Σεϋχελλών και συνεχίσει να λειτουργεί εφαρμόζοντας το International Business Companies Act 1994, μπορεί να χρησιμοποιήσει το όνομα της που υποδεικνύεται στα άρθρα του καταστατικού συνέχισης λειτουργίας της εταιρείας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Trading Restriction)
Οι διεθνείς εταιρείες (offshore) δεν επιτρέπεται να:
1. συνάπτει εμπορικές συναλλαγές στις Σεϋχέλλες
2. κατέχει ακίνητη περιουσία στις Σεϋχέλλες
3. παρέχει υπηρεσία εγγεγραμμένου γραφείου στις Σεϋχέλλες
4. πωλήσει τις μετοχές της στο κοινό
5. προσφέρει υπηρεσίες ως ασφαλιστική ή αντασφαλιστική εταιρεία
6. προσφέρει τραπεζικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες 'trust'

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Timescale to Incorporate)
Μετά της έγκριση του ονόματος, του υπομνήματος και καταστατικού της εταιρείας από τον ληξίαρχο και αφού συμμορφώνονται με το νόμο, το ιδρυτικό έγγραφο της εταιρείας μπορεί να εκδοθεί την ίδια ημέρα.
Επίσης, για εξοικονόμηση χρόνου, είναι διαθέσιμες ήδη συστημένες εταιρείες (shelf companies).

ΝΟΜΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ (OFFSHORE) ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Αρχική | Επαφή | Site Map
Έως και $5,000
US$
100
Μεταξύ $5,001 και $50,000
US$
300
Άνω των $50,000
US$
1,000
Κάτω των $50,000 με μερικές μετοχές ή στο σύνολο τους χωρίς ονομαστική αξία
US$
350